CẢNH CHÁN PHÈO

Đấu đá lẫn nhau, cảnh chán phèo
Đấu qua đấu lại, nằm chèo queo
Cấu xé lẫn nhau, ôi chán ngán
Rốt cùng thời chẳng có ai theo
Cứu vật, vật trả ơn
Cứu nhơn, nhơn trả oán
Lòng tốt bị người phỉ báng
Ý xấu lại được tôn vinh
Chán phèo cuộc thế đảo điên
Thôi thì trở lại, quy nguyên Cội Nguồn
Nghe đâu nhìn thấy mặt trời
Bình minh đẹp lắm, tràn đầy mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————