CẢNH CHÁN PHÈO

CẢNH CHÁN PHÈO

Đấu đá lẫn nhau, cảnh chán phèo
Đấu qua đấu lại, nằm chèo queo
Cấu xé lẫn nhau, ôi chán ngán
Rốt cùng thời chẳng có ai theo
Cứu vật, vật trả ơn
Cứu nhơn, nhơn trả oán
Lòng tốt bị người phỉ báng
Ý xấu lại được tôn vinh
Chán phèo cuộc thế đảo điên
Thôi thì trở lại, quy nguyên Cội Nguồn
Nghe đâu nhìn thấy mặt trời
Bình minh đẹp lắm, tràn đầy mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s