VÌ SAO ?

Sao người vội bỏ ra đi
Để em ở lại sớm hôm một mình
Em nào có tội có tình
Sao anh không nhận không nhìn hỡi anh
Trần gian bể khổ mênh mông
Sanh già bệnh tử lao đao cuộc đời
Nợ nần bám lấy bao điều
Càng thêm buộc chặt khổ sầu càng thêm
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Vắng anh em thấy trống không trong lòng
Anh ơi anh hỡi anh hời
Đường trần gian khổ ta thời có nhau
Vượt qua hố thẳm sông sâu
Vượt qua sóng gió đến nơi an lành
Giờ anh bỏ em một mình
Con chim lẽ bạn đường đời hai nơi
Vì sao nầy hỡi anh ơi
Vì sao anh lại vô tâm tuyệt tình
Anh ơi em trở về Nguồn
Thời em có tội với mình hay sao ?
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-