SỰ ĐỜI XƯA NAY

Lạ gì muôn việc sự đời
Gieo gì gặt nấy, xưa thời như nay
Trồng cà gặt lúa có đâu
Gieo ác, gặt thiện, chiêm bao hão huyền
Tàn bạo mà muốn yên bình
Làm sao có được, tội tình thêm sâu
Làm điều phi nghĩa ác nhân
Mong cầu hạnh phúc, xa xăm mịt mù
Sống trong tai họa trùng trùng
Sống trong lo sợ, yên bình khó mong
Hại người việc ác bao che
Làm sao tránh khỏi họa lây tới mình
Hại dân hại nước, hại người
Tránh sao cho khỏi con đường diệt vong
Gieo nhân gặt quả xưa nay
Gieo gì gặt nấy, có sai bao giờ
Không gặt sớm, thời cũng gặt chầy
Không mong cũng đến, nghiệp mình, mình mang
Gieo ác gặt ác nát tan
Thiện gieo thiện gặt, vàng son an lành
Sự đời là thế sự đời
Gieo gì gặt nấy luật trời sai chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-