SỰ ĐỜI XƯA NAY

SỰ ĐỜI XƯA NAY

Lạ gì muôn việc sự đời
Gieo gì gặt nấy, xưa thời như nay
Trồng cà gặt lúa có đâu
Gieo ác, gặt thiện, chiêm bao hão huyền
Tàn bạo mà muốn yên bình
Làm sao có được, tội tình thêm sâu
Làm điều phi nghĩa ác nhân
Mong cầu hạnh phúc, xa xăm mịt mù
Sống trong tai họa trùng trùng
Sống trong lo sợ, yên bình khó mong
Hại người việc ác bao che
Làm sao tránh khỏi họa lây tới mình
Hại dân hại nước, hại người
Tránh sao cho khỏi con đường diệt vong
Gieo nhân gặt quả xưa nay
Gieo gì gặt nấy, có sai bao giờ
Không gặt sớm, thời cũng gặt chầy
Không mong cũng đến, nghiệp mình, mình mang
Gieo ác gặt ác nát tan
Thiện gieo thiện gặt, vàng son an lành
Sự đời là thế sự đời
Gieo gì gặt nấy luật trời sai chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s