LỜI MẸ-1

LỜI MẸ

Nghe lời mẹ dặn nghe con
Đi theo Nguồn Cội Cha Ông Cội Nguồn
Thời con sẽ được an lành
An vui hạnh phúc dứt đường khổ đau
Cội Nguồn Thiên Ý tối cao
Chỉ cần ca ngợi cũng siêu linh hồn
Việt Nam Quốc Tổ Vua Hùng
Quyền năng vô tận thay trời đó con
Con theo Nguồn Cội Cha Ông
Con xây đời mới đẹp xinh an lành
Còn Nguồn còn Cội yên bình
Mất Nguồn mất Cội rụng cành héo khô
Còn Nguồn còn Cội còn non
Mất Nguồn mất Cội giang san tiêu điều
Ngoại xâm cướp nước còn gì
Rơi vào nô lệ, đói nghèo truyền miên
Việt Nam muốn được bình yên
Trở về Nguồn Cội dựng xây cơ đồ
Đó là chân lý muôn đời
Bất di bất dịch thuộc lòng nghe con
Con ơi nhớ lấy lời khuyên
Tôn thờ Quốc Tổ phát huy Cội Nguồn
Loại trừ tàn bạo gian tà
Làm cho đất nước sang giàu văn minh
Chạy theo xu thế ngoại bang
Tránh sao cho khỏi nát tan cơ đồ
Đã là con cháu Tiên Rồng
Về Nguồn về Cội kế thừa Hùng Vương
Con đường độc lập bình yên
Con đường hạnh phúc, ấm no sang giàu
Nghe lời thời phải thực hành
Làm theo lời dạy Vua Hùng nghe con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s