BÌNH DỊ KHIÊM NHƯỜNG

Nhìn anh bình dị khiêm nhường
Mà sao quá đổi thân thương với đời
Nhìn anh cũng chẳng cao vời
Mà sao như ánh mặt trời vậy anh
Đong đầy tình nghĩa quê hương
Lòng vàng trãi rộng đức nhân chẳng cùng
Quê mùa mộc mạc chân tình
Yêu thương đùm bọc khắp cùng thế gian
Nhìn anh bình dị biết bao
Nhưng lòng trong sáng thanh cao lạ lùng
Hiếu trung, nhân nghĩa sáng ngời
Khiêm nhường bình dị Thánh, Thần khác chi
Nhìn anh em đã đắm say
Vì anh là cả chân dung tuyệt vời
Nhân cách bình dị khiêm nhường
Hoa sen trong chốn sình lầy hoa sen
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————