BÌNH DỊ KHIÊM NHƯỜNG

BÌNH DỊ KHIÊM NHƯỜNG

Nhìn anh bình dị khiêm nhường
Mà sao quá đổi thân thương với đời
Nhìn anh cũng chẳng cao vời
Mà sao như ánh mặt trời vậy anh
Đong đầy tình nghĩa quê hương
Lòng vàng trãi rộng đức nhân chẳng cùng
Quê mùa mộc mạc chân tình
Yêu thương đùm bọc khắp cùng thế gian
Nhìn anh bình dị biết bao
Nhưng lòng trong sáng thanh cao lạ lùng
Hiếu trung, nhân nghĩa sáng ngời
Khiêm nhường bình dị Thánh, Thần khác chi
Nhìn anh em đã đắm say
Vì anh là cả chân dung tuyệt vời
Nhân cách bình dị khiêm nhường
Hoa sen trong chốn sình lầy hoa sen
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s