KIẾM TÌM ANH EM

Bàn chân đi khắp mọi miền
Kết duyên làm bạn khắp cùng đó đây
Làm bạn từ Đông sang Tây
Khắp cùng thế giới anh em một nhà
Bàn chân đi khắp cõi đời
Tìm người cùng hội đồng hành cùng nhau
Dựng xây cuộc sống đẹp xinh
Sang giàu hạnh phúc đăng trình cung mây
Bàn chân tìm kiếm anh em
Khắp cùng trái đất Đông, Tây khắp cùng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-