KIẾM TÌM ANH EM

KIẾM TÌM ANH EM

Bàn chân đi khắp mọi miền
Kết duyên làm bạn khắp cùng đó đây
Làm bạn từ Đông sang Tây
Khắp cùng thế giới anh em một nhà
Bàn chân đi khắp cõi đời
Tìm người cùng hội đồng hành cùng nhau
Dựng xây cuộc sống đẹp xinh
Sang giàu hạnh phúc đăng trình cung mây
Bàn chân tìm kiếm anh em
Khắp cùng trái đất Đông, Tây khắp cùng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s