ANH LINH HÀO HÙNG -1

ANH LINH HÀO HÙNG

Từ thuở Cha Ông mở đất trời
Văn Lang hùng mạnh, lắm ai ơi
Vang danh bốn bể, rền vạn quốc
Bách Việt vang lừng tận xa xôi
Tràn đầy hạnh phúc, đường no ấm
Rồng Tiên tỏa sáng rực ngàn mây
Vững yên Độc Lập niềm thống nhất
Trên dưới một lòng, Đạo Đức xây
Ngàn sao lấp lánh, nhiều hùng tướng
Nhân tài như nấm, khắp đó đây
Ngoại bang khiếp vía không dám ngó
Dám đâu xâm lược, sợ tan thay
Văn Hóa Cội Nguồn, luôn tỏa sáng
Thiêu rụi gian tà, trổ tài hay
Khí phách hùng thiên cao vạn thước
Văn Lang hùng mạnh khắp Đông, Tây
Anh linh hào khí rền sông núi
Đâu phải như thời lạc Cội nầy đây
Việt nam rơi vào cơn khốn khó
Nguy cơ mất nước sớm nay mai
Hãy mau trở về nền Nguồn Cội
Tiên Rồng mọc cánh để mà bay
Như hồi dựng nước hào hùng ấy
Việt nam vị thế nhất Đông Tây
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s