VÀO THUỞ ẤY

VÀO THUỞ ẤY

Vào thuở ấy, tôi nào có hiểu
Mãi chạy theo, bao kẻ lạc Nguồn
Ôi cuộc đời sình lầy lam lũ
Tưởng rằng mình khốn khổ qua truông
Nào hay đâu, càng theo càng khổ
Sống lạc Nguồn viễn cảnh bơ vơ
Một kiếp sống vùi chôn muôn thuở
Sống đọa đày bể khổ trầm luân
Tôi thức tỉnh, theo về Quốc Tổ
Liền hồi sinh, nẩy nở chồi xuân
Và từ đây, cuộc đời dứt khổ
Rạng danh thơm, tỏa sáng hồn linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s