NHỮNG HẠT KIM CƯƠNG-1

NHỮNG HẠT KIM CƯƠNG

Gì quý hơn Cội Nguồn Văn Hóa
Nước cam lồ làm sống tình thương
Cội Nguồn Văn Hóa kim cương
Đỉnh cao châu báu giàu sang, tột cùng
Hạt kim cương, sáng ngời chân lý
Tỏa hào quang, soi sáng hồn linh
Hành trang hồn mãi mang theo
An vui hạnh phúc khắp trên cõi trời
Hãy nhặt lấy những lời Trời dạy
Hạt kim cương, bất diệt trường tồn
Lo gì chẳng đặng an lành
Lo gì chẳng đặng trở thành Thánh, Tiên
Giàu Văn Hóa, đỉnh cao giàu có
Bạc tiền vàng, nào sánh được đâu
Một lời Thiên Ý tối cao
Giải trừ kiếp nạn vô biên chẳng cùng
Kim cương châu báu Cội Nguồn
Kim cương bất hoại trường tồn kim cương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s