HIỆP HÒA ANH EM

Lìa xa tăm tối ở đời
Thương yêu chung lối hiệp hòa anh em
Thẳng đường trực chỉ Trời Cha
Về Nguồn tìm lại chính ta thiện lòng
Dứt đi bao nỗi muộn phiền
Biển nhân núi nghĩa, thuyền tình thương yêu
Cùng nhau xây dựng ước mơ
Tối tăm vứt bỏ nắm tay vào nhà
Đại Đồng Nguồn Cội hiệp hòa
Âu Cơ một bọc, Đồng Bào anh em
Hiệp hòa, hòa hiệp ấm êm
Nước non, non nước bình minh trở về
Dân giàu nước mạnh thanh bình
An vui hạnh phúc chính là hòa hiệp cùng nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–