CHÂN CHÍNH CÁI GÌ

Muốn đất nước yên bình, hành động như cây mất Gốc, hành động như sông không Nguồn.
Chỉ được cái pháo mồm pháo miệng, khác gì chú hề sân khấu, chỉ làm trò hề cho thiên hạ mà thôi. Không đáng đồng xu, người trí đời nào nghe theo, chỉ có kẻ quên Tổ quên Tiên cỗ vũ nuôi lừa.
Vì người ta quên mất Cội Nguồn, nói cho cùng là người theo giặc phản quốc hại dân.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-