CHÂN CHÍNH CÁI GÌ

CHÂN CHÍNH CÁI GÌ

Muốn đất nước yên bình, hành động như cây mất Gốc, hành động như sông không Nguồn.
Chỉ được cái pháo mồm pháo miệng, khác gì chú hề sân khấu, chỉ làm trò hề cho thiên hạ mà thôi. Không đáng đồng xu, người trí đời nào nghe theo, chỉ có kẻ quên Tổ quên Tiên cỗ vũ nuôi lừa.
Vì người ta quên mất Cội Nguồn, nói cho cùng là người theo giặc phản quốc hại dân.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s