KHÔNG AI DẠI GÌ

KHÔNG AI DẠI GÌ

Dân Tộc Rồng Tiên con cháu Việt Nam, không ai dại gì mà theo ngoại bang, khi đã hiểu rõ về Nguồn Cội của mình, nhất là hiểu rõ về Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp minh chính đã có từ thời dựng nước Văn Lang. Đã thất truyền mấy nghìn năm. Anh Linh Quốc Tổ trở về trần gian phục hưng trở lại. Đưa Việt Nam đến đỉnh vinh quang, nên không ai dại gì mà theo ngoại bang.
Những người lạc mấy cơ duyên nên bỏ qua cơ hội hàng triệu năm. Thiên Ý xuất hiện trên Việt Nam mà không hay biết gì, thương thay thương thay.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s