BÀI HỌC SỐNG CÒN-1

BÀI HỌC SỐNG CÒN

Bất cứ triều đại nào muốn hùng cường thịnh vượng đều phải cần ổn định chính trị để phát triển.
Muốn làm được như thế:
Phải như cây vững Gốc
Phải như sông vững Nguồn
Cây vững Gốc xanh cành tốt lá
Nước còn Nguồn mạch sống đơm hoa
Phải biết lấy Dân làm Gốc
Mà Gốc của Dân chính là Cội Nguồn
Ổn định chính trị
Là vững Gốc ổn Nguồn
Một quốc gia có sức mạnh về quân sự chưa hẳn là mạnh
Sức mạnh của một quốc gia là lòng yêu nước tự tôn Dân Tộc. Luôn biết vun bồi Cội Gốc của Dân Tộc đó.
Bài học sống còn chính là những nguyên lý trên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s