NÔ LỆ GIẶC TÀU

NÔ LỆ GIẶC TÀU

Nghìn năm khốn khổ biết bao
Lệ nô, nô lệ đớn đau dân tình
Cúi đầu nô lệ cúi đầu
Cho đời tàn úa, sống còn tiêu vong
Cúi đầu mất nước mất non
Vùi chôn tất cả giang san cõi bờ
Trái tim Dân Tộc vẫn còn
Hùng Vương Quốc Tổ trường tồn anh linh
Đứng lên ta hãy đứng lên
Theo chân Quốc Tổ đánh tan quân thù
Mắc gì nô lệ cúi đầu
Làm cho nước Việt đói nghèo triền miên
Mắc gì tùng phục ngoại xâm
Cứu nguy dân tộc vượt qua bão bùng
Vược qua đêm tối lạnh lùng
Vượt qua kiếp nạm giặc Tàu khốn nguy
Bài học nô lệ, lệ nô
Phen nầy quét sạch, tiêu tan chẳng còn
Việt Nam đất nước Tiên Rồng
Muôn năm mãi mãi trường tồn muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s