VƯỢT QUA TẤT CẢ

Con đường Nguồn Cội, ta cứ đi
Vượt qua chướng ngại, chẳng sợ gì
Khổ cực vì dân, vì non nước
Độ đời cứu thế, có ngại chi
Một thoáng trăm năm, rời trần thế
Mang theo thiện đức, đạt đỉnh thi
Đạo vàng Văn Hóa, niềm giải thoát
Vượt qua sanh tử, ngộ chân như
Con đường Nguồn Cội, Đường đẹp nhất
Vượt qua tất cả, để mà đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————