CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Ta nhìn thấy, một con đường tỏa sáng
Một con đường, đầy hoa lá xanh tươi
Ôi mừng quá, ta bước theo từng bước
Mỗi bước chân, là mỗi bước an vui
Bỏ xa lìa, những chợ đời gian dối
Những xô bồ, cuộc sống chẳng tương lai
Đường Nguồn Cội, đường mùa xuân rực thắm
Mãi an lành theo cuộc sống vươn lên
Và từ đây, như cánh diều tung gió
Vượt tầng mây bao lớp lớp mông mênh
Ô sung sướng, bao nhiêu là sung sướng
Một con đường, hạnh phúc ta đã đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-