ƯỚC MỘT NGÀY

Ước một ngày
Dân tộc Việt Nam
Không còn khổ đau
Ước một ngày
Sống hòa bình
Sống yên lành
Trong sang giàu
Hạnh phúc ấm no
Sống tự do
Dứt âu lo
Trổi dậy mùa xuân
Cho đời ấm êm
Nước non, non nước đẹp xinh từng ngày
Tình yêu đến với con người
Tiêu tan thù hận, chỉ còn tình thương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-