ƯỚC MỘT NGÀY-1

ƯỚC MỘT NGÀY

Ước một ngày
Dân tộc Việt Nam
Không còn khổ đau
Ước một ngày
Sống hòa bình
Sống yên lành
Trong sang giàu
Hạnh phúc ấm no
Sống tự do
Dứt âu lo
Trổi dậy mùa xuân
Cho đời ấm êm
Nước non, non nước đẹp xinh từng ngày
Tình yêu đến với con người
Tiêu tan thù hận, chỉ còn tình thương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s