NÀNG TIÊN TRONG MƯA BÃO-1

NÀNG TIÊN TRONG MƯA BÃO

Nhìn thấy em, khắp nẻo đường gian khổ
Trong hiểm nguy, đầy dông bão dữ dằng
Em là dũng sĩ tuyệt vời
Vì non vì nước, vì đời vì dân
Nhìn thấy em, luôn truyền kinh thuyết giáo
Quyết độ người, thoát kiếp cảnh gian nan
Tấm lòng rộng lớn bao la
Thương yêu tất cả không phân bạn thù
Nhìn thấy em, luôn trước đầu ngọn súng
Đầy hùm beo, những cáo sói gian manh
Lòng em vẫn tỉnh như không
Chỉ vì non nước, nước non sơn hà
Một nàng tiên, trong cõi đời trần thế
Đã quên mình, không kể đến bản thân
Kể gì nguy hiểm, hiểm nguy
Rừng gươm núi giáo vẫn đi không sờn
Nhìn thấy em, vẫn không gì khuất phục
Đầy quyết tâm, đầy nhẫn nhục gan lì
Mặc cho mưa gió bão bùng
Xông pha khắp lối sẵn sàng hi sinh
Yêu, Ma, quỉ dữ khiếp kinh
Cúi đầu sợ hãi nàng tiên vì đời
Hào quang trung hiếu sáng ngời
Kế thừa Quốc Tổ Vua Hùng anh linh
Em là muôn đạo hào quang
Sáng soi cho cả thế gian an lành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s