NGẨNG CAO ĐẦU

Đừng cúi đầu nữa, chúng dân ơi
Quốc Tổ Anh Linh, đã về rồi
Gươm huệ trao tay cho con cháu
Bảo vệ sơn hà, rạng trung tôi
Nào sợ chi ai, rền chí Thánh
Gươm thiên Văn Hóa bén hơn dao
Khi đã vung lên thời khó tránh
Phen nầy Trung Quốc ngã nốc- ao
Hãy ngẩng cao đầu, mà thi thố
Vang danh thế giới, đỉnh ngôi cao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————