MÃI OAI LINH

Một thời dựng nước, mãi oai linh
Bách Việt Văn Lang, tiếng sấm rền
Đã mấy nghìn năm, vang dấu ấn
Tới nay vang vọng, mãi chưa quên
Truyền lại giang san cho con cháu
Đồng giữ đồng gìn, thắm tươi xanh
Đơm hoa kết trái nền Văn Hóa
Bừng lên cuộc sống, vạn bức tranh
Sáng cả trần gian trùm thế giới
Năm châu bốn bể, rạng uy danh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-