MÃI OAI LINH

MÃI OAI LINH

Một thời dựng nước, mãi oai linh
Bách Việt Văn Lang, tiếng sấm rền
Đã mấy nghìn năm, vang dấu ấn
Tới nay vang vọng, mãi chưa quên
Truyền lại giang san cho con cháu
Đồng giữ đồng gìn, thắm tươi xanh
Đơm hoa kết trái nền Văn Hóa
Bừng lên cuộc sống, vạn bức tranh
Sáng cả trần gian trùm thế giới
Năm châu bốn bể, rạng uy danh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s