LỜI TÂM SỰ-1

LỜI TÂM SỰ

Trước đây tôi nghĩ rằng nước Việt Nam sắp rơi vào tay Trung Cộng. Chúng sẽ xóa đi tất cả truyền thống anh linh dựng nước, giữ nước Dân Tộc, cho đến không còn một chữ nói về sự tồn tại ra đời của đất nước Việt Nam trên thế gian nầy. Tôi vô cùng đau đớn ăn không ngon ngủ không yên, trong giấc ngủ thường thấy bao chuyện hãi hùng ám ảnh mãi trong lòng tôi.
Cho đến một hôm tôi gặp được Văn Hóa Cội Nguồn, tôi đọc say mê đến nổi quên ăn bỏ ngủ, càng đọc tôi càng mừng rỡ nước mắt tôi tuôn mãi trên từng trang giấy. Ôi sung sướng biết bao Việt Nam không những bay cao mà còn tồn tại muôn năm muôn đời.
Dân Tộc Việt Nam sẽ nổi lên như cuồng phong vũ bão, làm khiếp đảm quân thù xâm lược, chúng sẽ không còn cơ hội cai trị dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đầy tàn bạo dã man, chúng đã từng không chừa thủ đoạn độc ác nào, để chiếm lấy giang san đất nước Việt Nam. Chúng diệt chủng và giết đi Dân Tộc Việt bằng cách chúng mổ lấy nội tạng bán lấy tiền phục vụ cho tội ác của chúng.
Còn những người sống sót, chúng bắt buộc học Văn Hóa nô lệ của chúng cho đến khi đồng hóa dân tộc Việt Nam thành dân tộc Tàu. Nước Việt Nam biến mất không còn trên thế gian nầy, thật là đau xót chúng ta sẽ có lỗi với Ông Cha chúng ta, có lỗi với con cháu chúng ta.
Càng nghĩ tôi càng quyết tâm đọc Văn Hóa Cội Nguồn, truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn, thức tỉnh lòng người thà hi sinh tất cả quyết không nô lệ giặc Tàu, chết theo Quốc Tổ về trời, sống thời quét sạch thù quân xâm lược giữ vững non sông tổ quốc Ông Cha đã truyền lại cho chúng ta.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s