HẠNH PHÚC BAO LA-1

HẠNH PHÚC BAO LA

Đã về Nguồn tâm linh bừng tỏa sáng
Quán chiếu soi, cùng khắp lối đường trần
Giữa thế thời, tâm an định thiên chân
Đầy trầm tỉnh, giữa bão bùng sóng gió
Trong cuộc thế, đầy bạo tàn lở lói
Luôn bốc mùi, những khủng bố hôi tanh
Đầy bất công, đầy oan trái, trái ngang
Khi về Nguồn và đi theo chân lý
Tâm hồn ta như mặt trời tỏa sáng
Và bừng lên, đầy sức sống yêu đời
An vui hạnh phúc biển trời tự do
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s