HẠNH PHÚC BAO LA

Đã về Nguồn tâm linh bừng tỏa sáng
Quán chiếu soi, cùng khắp lối đường trần
Giữa thế thời, tâm an định thiên chân
Đầy trầm tỉnh, giữa bão bùng sóng gió
Trong cuộc thế, đầy bạo tàn lở lói
Luôn bốc mùi, những khủng bố hôi tanh
Đầy bất công, đầy oan trái, trái ngang
Khi về Nguồn và đi theo chân lý
Tâm hồn ta như mặt trời tỏa sáng
Và bừng lên, đầy sức sống yêu đời
An vui hạnh phúc biển trời tự do
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————