GIỌT SƯƠNG KHUYA

GIỌT SƯƠNG KHUYA

Sáo buồn trầm bổng giữa đêm khuya
Như oán như than như tiễn đưa
Như hờn như giận như thương hại
Kiếp đời lạc Cội tựa giấc mơ
Sáo bảo gió ơi mau dừng lại
Đụng chạm làm gì giọt sương khuya
Chẳng đặng bao lâu thời tan biến
Cuộc đời lạc Cội khổ thế kia
Không rõ từ đâu mình lại đến
Ngơ ngác đường trần giữa đêm khuya
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s