THẮP LÊN NGỌN LỬA-1

THẮP LÊN NGỌN LỬA

Thắp lên ngọn lửa Lạc Hồng
Cho đời tươi thắm, cho người nở hoa
Ngại gì bão tố phong ba
Ngại gì gian khổ vào ra ngục tù
Thắp lên ngọn lửa Tiên Rồng
Cho xuân trổi dạy, cho lòng yên vui
Cho non cho nước bình yên
Không còn khốn khổ điêu linh khốn cùng
Đốt lên ngọn lửa vì đời
Vì non sông tổ quốc, vì biển trời Việt Nam
Đốt lên ngọn lửa Cha Ông
Cội Nguồn tỏa sáng văn minh lẫy lừng
Thắp lên ngọn lửa vì người
Âu Cơ bào bọc, Đồng Bào anh em
Ngại gì bão tố phong ba
Ngại gì gian khổ vào ra ngục tù
Thắp lên ngọn lửa anh hùng
Bừng lên khí phách con Rồng cháu Tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s