VÌ CUỘC SỐNG

Vì cuộc sống, vì non sông đất nước
Để mai nầy, con cháu được bình yên
Phải ra công, quyết vun bồi Cội Gốc
Cho cành xanh, tốt lá trổ hương bông
Dù khốn khổ, luôn kề bên tù tội
Vẫn không sờn, luôn chấp nhận gian nan
Vì Việt Nam, quyết vươn lên vực dậy
Quyết đổi đời, đem lại sự văn minh

Nệ gì quản ngại hiểm nguy
Thương dân yêu nước vượt qua chẳng sờn

Lòng cương quyết đến cùng phấn đấu
Vì non sông đất nước hi sinh
Đi theo truyền thống Cha Ông
Thấm nhuần lời dạy Hùng vương con trời

Cội Nguồn Văn Hóa soi đường
Hể đi là đến, vạn tòa hoa sen

Vì Việt Nam, vì tương lai đất nước
Đưa Việt nam, trên những bước vinh quang
Nệ gì quản ngại gian nan
Miễn sao cuộc sống vẻ vang sáng ngời
* * *
Văn Hóa Cội nguồn