TẠI AI ?

Nước non đôi lúc hỏi mình
Vì sao đất nước, tiêu điều xác xơ
Hỏi Trời, Trời mãi lặng thinh
Hỏi người, người lại quay mình bỏ đi
Hỏi mây, mây mãi thở than
Nói cùng với gió chẳng ai khác nào
Còn ai vào đó con người
Lòng tham bất kể đất trời quê hương
Kể chi non nước, nước non
Thi nhau tàn phá, nát tan sơn hà
Rừng vàng biển bạc tiêu điều
Tài nguyên đất nước chẳng còn xác xơ
Nước non đã rõ nguồn cơn
Chỉ người vô trách nhiệm mới phá tiêu tan nước nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————