DẠT DÀO QUÊ HƯƠNG-2

DẠT DÀO QUÊ HƯƠNG

Sương ngàn nhẹ gót quê mình
Là đà quê xốm, đậm tình nước non
Gió đàn mây cũng lang thang
Trời thu in bóng, bạc ngàn lá rơi
Tình anh sâu hút chân trời
Cung đàn trổi dậy, khúc tình lâm li
Hoàng hôn nắng đã nhạc phai
Cho non cho nước nhớ đêm, đêm trường
Hết đêm rồi lại tới ngày
Tiếng gà trổi dậy chân trời bình minh
Chợt nghe tiếng vọng Cha Ông
Lúc trầm lúc bổng yêu thương dạt dào
Ngọt ngào ôi quá ngọt ngào
Thắm tình thắm nghĩa Đồng Bào Rồng Tiên
Sương ngàn nhẹ gót quê hương
Cò bay trắng lã khói lam sớm chiều
Quê hương bao khúc ruột mềm
Quê hương là những dạt dào quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s