ANH ĐI

Anh đi về Cội về Nguồn
Đi theo lời dạy Vua Hùng Anh Linh
Anh đi theo bước Cha Ông
Kế thừa truyền thống nước non sơn hà
Hiên Ngang con cháu Tiên Rồng
Luôn là vì nước, một lòng hiếu trung
Hết lòng vì nước vì non
Trần gian một kiếp sống cho mọi người
Cội Nguồn, Nguồn Cội, Cội Nguồn
Anh đi theo mãi, không gì đổi thay
Vì Đời vì Đạo vì dân
Vì non sông đất nước, tự do thanh bình
Anh đi, đi mãi quên mình
Làm cho nước Việt không còn khổ đau
* * *
Văn Hóa Cội nguồn
———————————–