THƯỜNG TRỤ CHÂN TÂM

THƯỜNG TRỤ CHÂN TÂM

Lạnh lùng như đá
Hững hờ như mây
Cuối cùng cũng bị
Vòng đời chuyển xoay
Cuộc đời tối tăm
Bèo dạt đó đây
Trôi theo dòng nước chơi vơi
Phong ba cuộc sống biết bao khốn cùng
Xa xăm mờ mịt Cội Nguồn
Hết mong trở lại quê trời cõi tiên
Hồn linh họa kiếp triền miên
Đọa đày sanh tử vô biên luân hồi
Khó mong trở lại làm người
Muôn đời vạn kiếp khổ sầu biết bao
Lạnh lùng như đá
Hững hờ như mây
Rốt cùng cũng bị
Vòng đời chuyển xoay
Chỉ người thường trụ chân tâm
An vui tự tại trường sanh vĩnh hằng
Sống trong vũ trụ bầu trời
Mãi thường an lạc sáng ngời tâm linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s