NGỠ NGÀNG

Ngỡ ngàng trở lại Việt Nam
Cảnh quan ngoạn mục biết bao diệu kỳ
Niềm phúc lợi, dân tình sung sướng
Nền văn minh vật chất đỉnh cao
Nhân Quyền, Dân Chủ tự do
Văn minh cuộc sống ấm no sang giàu
Phép mầu chuyện lạ phép mầu
Đổi thay nhanh chóng lạ lùng làm sao
Ngỡ ngàng Nam Việt đổi thay
Son vàng lộng lẫy khắp nơi son vàng
Và tôi thầm nghĩ trong lòng
Chỉ Ông Quốc Tổ Vua Hùng anh linh
Đương kim vũ trụ Chí Tôn
Quyền năng vô tận chuyển xoay lạ lùng
Làm cho nước Việt đổi đời
Văn minh vật chất tinh thần song đôi
Đạo, Đời thống nhất quy nguyên
Đi vào tiên cảnh bồng lai chốn trần
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–