NHÌN RA THẾ GIỚI-1

NHÌN RA THẾ GIỚI

Nhìn thế giới, mà đau xót dạ
Nghĩ nước mình kỳ lạ làm sao
Thương cho nước Việt đau thương
Đói nghèo lạc hậu, mãi gieo độc tài

Chừng nào theo kịp nước người
Việt Nam sánh với bạn bè năm châu
Và tôi luôn mãi ước mong
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng
Mới mong đất nước quê mình
Thay da đổi thịt xinh lành quê hương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s