CHÁN CHÊ

CHÁN CHÊ

Đôi lúc cuộc đời, thật chán chê
Lăng xăng cuộc sống, khổ tứ bề
Ba chìm bảy nổi, may biến nở
Phúc đi, phước bỏ, khổ lê thê
Mộng tưởng phiêu lưu, mơ với tưởng
Thấy toàn đèo dốc, cảnh cheo leo
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn đâu là bến
Khổ chồng lên khổ, nợ mãi đeo
Chán chê, chê chán thời với thế
Khổ bu theo khổ, khổ chèo queo
Nghĩ lại càng thêm, đời chán ngán
Ước gì Quốc Tổ cho mình theo
Quên đi nổi khổ trong cuộc sống
Chán chê, chê chán biết bao nhiêu
* * *
Văn Hóa Cội nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s