XUÂN ĐÃ VỀ

XUÂN ĐÃ VỀ

Xuân về trên khắp lối
Mai vàng rực phơi phới
Xao động cả lòng người
Cho hồn dậy màu tươi
Xuân về trong lòng ta
Như đất trời nở hoa
Mùa đông không còn nữa
Rét lạnh đã lùi xa
Mùa xuân xích lại gần nhau
Bàn tay nắm lấy bàn tay thâm tình
Niềm vui cùng cội cùng Nguồn
Hai ta trẻ lại như thời ấu thơ
Xích lại gần nhau
Xích lại gần nhau
Cho thêm tình nghĩa cho sâu tình người
Xuân đã về
Xuân đã về
Quê hương khắp lối tràn trề niềm vui
* * *
Văn Hóa Cội nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s