VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

Cuộc sống đa đoan, số phận người
Lao đao lận đận, suốt cuộc đời
Thế sự thăng trầm, đau cuộc thế
Vận bạc thường hay, rách tả tơi
Tương lai mờ mịt, đầy tăm tối
Hạnh phúc kiếm tìm, tận xa xôi
Khúc khuỷu quanh co, không lối thoát
Nơi đâu cũng thấy, cảnh màu đen
Chi bằng trở lại nơi Nguồn Cội
Vượt lên số phận, khổ vứt quăng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–