RỰC TỎA HÀO QUANG

RỰC TỎA HÀO QUANG

Sẽ một ngày,
Dân tộc Rồng Tiên
Trổi dậy hào hùng
Bùng lên ngọn lửa
Sáng bừng nước non
Cả thế giới, ngợi ca sùng kính
Ôi lẫy lừng, truyền thống Việt Nam
Và từ đây, vinh quang bốn bể
Khắp hoàn cầu, biết đến danh vang
Giống Rồng Tiên, anh linh tột thể
Bừng sáng ngời, khắp cả nhân gian
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s