QUYẾT TÂM

Dẫu rằng chỉ một mình em
Trở về Nguồn Cội, đi trên bão bùng
Một lòng theo bước Vua Hùng
Kế thừa Văn Hóa Cội Nguồn Cha Ông
Dù cho cách núi ngăn sông
Thời em cũng quyết vượt qua không sờn
Quyết tâm về Cội về Nguồn
Quyết tâm dựng dậy con đường Việt Nam
Con đường Nguồn Cội nước non
Năm nghìn năm Văn Hiến, vàng son nước nhà
Con đường tốt đẹp vô cùng
Dù cho đơn lẽ một mình vẫn đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-