QUYẾT TÂM-1

QUYẾT TÂM

Dẫu rằng chỉ một mình em
Trở về Nguồn Cội, đi trên bão bùng
Một lòng theo bước Vua Hùng
Kế thừa Văn Hóa Cội Nguồn Cha Ông
Dù cho cách núi ngăn sông
Thời em cũng quyết vượt qua không sờn
Quyết tâm về Cội về Nguồn
Quyết tâm dựng dậy con đường Việt Nam
Con đường Nguồn Cội nước non
Năm nghìn năm Văn Hiến, vàng son nước nhà
Con đường tốt đẹp vô cùng
Dù cho đơn lẽ một mình vẫn đi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s