KHÍ PHÁCH

KHÍ PHÁCH

Đấng nam nhi, ta quyết vì Nguồn Cội
Nữ hùng anh, ta nào sợ ngoại xâm
Bằng gươm huệ, ta thảo trừ tàn bạo
Mở con đường, tươi đẹp nước non sông
Đã đứng lên, thời cuồng phong trổi dậy
Diệt quân thù , và diệt cả tối tăm
Nước Việt Nam, mãi hào hùng tồn tại
Giống Tiên Rồng, luôn ngự trị vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s