BÌNH MINH LẠI VỀ
Đêm đã tan dần, ánh bình minh
Non xanh nước biếc, rõ lần lên
Hạnh phúc tràn về, xuân vạn lối
Vạn vật đùa vui, ông bướm mê

Gió mây nắng ấm đồng quê
Cho xanh đồng lúa, tràn trề mầm non
Cau dừa đánh nhịp sương tan
Cho quê tỉnh giấc nước non rực hồng
Vang vang dòng giống Tiên Rồng
Khắp cùng đất nước, vang lừng trời mây
Bình minh Văn Hóa sáng soi
Làm cho nước Việt âu ca thanh bình
Quê mình non nước quê mình
Trổi lên tiếng sáo cung đàn trường xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————