BÌNH MINH LẠI VỀ-1

BÌNH MINH LẠI VỀ

Đêm đã tan dần, ánh bình minh
Non xanh nước biếc, rõ lần lên
Hạnh phúc tràn về, xuân vạn lối
Vạn vật đùa vui, ông bướm mê

Gió mây nắng ấm đồng quê
Cho xanh đồng lúa, tràn trề mầm non
Cau dừa đánh nhịp sương tan
Cho quê tỉnh giấc nước non rực hồng
Vang vang dòng giống Tiên Rồng
Khắp cùng đất nước, vang lừng trời mây
Bình minh Văn Hóa sáng soi
Làm cho nước Việt âu ca thanh bình
Quê mình non nước quê mình
Trổi lên tiếng sáo cung đàn trường xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s