GIÁC TÂM

GIÁC TÂM

Tôi cũng như ai, cũng con người
Cũng buồn, cũng giận, cũng vui tươi
Cũng thường lạc lối, trong sa ngả
Phó mặt cho đời, buông thả trôi
Kiếp nạn họa tai, theo chân mãi
Cay đắng dồn lên khắp trong tôi
Tỉnh giấc nghiệm đời bao khốn khổ
Cũng vì lạc lối, họa sanh sôi
Tìm về Nguồn Cội theo Quốc Tổ
Hết sầu hết khổ, hết họa tai
Cội Nguồn cam lộ tôi uống mãi
Thấm đượm hồn tôi, những vần thơ
Trần gian cõi tạm. đâu là bến
Trở về Thiên Giới, mới chính quê
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s