ĐẸP MÃI

ĐẸP MÃI

Rồng Tiên đẹp mãi, thuở ban đầu
Năm nghìn năm, tồn tại có phai đâu
Giờ đây rực rỡ, càng thêm lớn
Tràn ngập lẫy lừng, khắp năm châu
Đã đến lúc, Việt Nam bừng tỏa sáng
Một cội nền, Văn Hóa thật cao sâu
Rộng mở con đường về Thiên Giới
Cội Nguồn Truyền Thống, đẹp biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s