ĐẸP MÃI

Rồng Tiên đẹp mãi, thuở ban đầu
Năm nghìn năm, tồn tại có phai đâu
Giờ đây rực rỡ, càng thêm lớn
Tràn ngập lẫy lừng, khắp năm châu
Đã đến lúc, Việt Nam bừng tỏa sáng
Một cội nền, Văn Hóa thật cao sâu
Rộng mở con đường về Thiên Giới
Cội Nguồn Truyền Thống, đẹp biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————