VỮNG YÊN CUỘC ĐỜI

VỮNG YÊN CUỘC ĐỜI

Dấn thân vào chốn trường đời
Lao vào vòng xoáy, đứng ngồi không yên
Thế thời, thời thế đảo điên
Tháng năm lo lắng băn khoăn thế thời
Rồi đây chẳng biết thế nào
Lợi danh mây khói, họa đầy sau lưng
Con đường hạnh phúc là đâu ?
Chi bằng theo bước Ông Cha về Nguồn
Nhớ câu minh chính ở đời
Thương dân yêu nước rạng ngời tánh danh
Con đường Nguồn Cội rộng thênh
Con đường đoàn kết, an vui thái bình
Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền
Dân giàu nước mạnh, công bằng ấm no
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s