TÔI MUỐN GỬI

Tôi muốn gửi, những bao lời đẹp nhất
Để cho đời, thêm cuộc sống tươi vui
Một niềm riêng, với chút lòng trong sáng
Đến những người, luôn yêu mến vần thơ
Niềm mến thương, một niềm thương chất phát
Những con người, vì non nước dấn thân
Hạnh phúc nào, cũng muôn ngần gian khó
Mới đem về, cho cuộc sống mầm xanh
Tôi muốn gửi, những thâm tình cao nhất
Với những người, luôn thờ kính Cha Ông
Đối với tôi, những con người như thế
Ngọn đuốc trời, soi sáng giữa đêm đông
Tôi thầm tưởng, với bao lời thầm kính
Những con người, vì nước vì non sông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————