LÌA XA TĂM TỐI

Hôm qua tôi vẫn còn mê
Hôm nay tôi đã tựa kề Cha Ông
Não phiền trút bỏ sau lưng
Bước vào Nguồn Cội mùa xuân đẹp lành
Bao khốn khổ, không còn nhẹ bổng
Bao lắng lo, trống rổng vô tư
Tràn đầy hạnh phúc yên vui
Lạc đường chấm dứt từ đây không còn
Mới hay trong Cội trong Nguồn
Sông thương, núi nghĩa, biển tình bao la
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————