LÌA XA TĂM TỐI

LÌA XA TĂM TỐI

Hôm qua tôi vẫn còn mê
Hôm nay tôi đã tựa kề Cha Ông
Não phiền trút bỏ sau lưng
Bước vào Nguồn Cội mùa xuân đẹp lành
Bao khốn khổ, không còn nhẹ bổng
Bao lắng lo, trống rổng vô tư
Tràn đầy hạnh phúc yên vui
Lạc đường chấm dứt từ đây không còn
Mới hay trong Cội trong Nguồn
Sông thương, núi nghĩa, biển tình bao la
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s