LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

Nước non dân tộc Việt Nam
Khốn cùng vì bởi chiến tranh tương tàn
Lại thêm lạc Cội lạc Nguồn
Mới ra nông nỗi thế nầy thế kia
Giờ đây ôn lại nghĩ suy
Anh hùng lạc Đạo còn chi anh hùng
Xóa đi thù hận, hận thù
Quốc Gia, Cộng Sản, con Rồng cháu Tiên
Đồng Bào chung một nước non
Chung cùng Quốc Tổ, giang san một nhà
Cội Nguồn đã sáng lên rồi
Nước non, non nước biển trời quê hương
Hãy theo Quốc Tổ Hùng Vương
Nương thuyền Nguồn Cội vượt qua khốn cùng
Cùng nhau làm lại cuộc đời
Chung nhau xây dựng đất trời Việt Nam
* * *
Người thông thái, thời tìm ra vị ngọt
Kết hợp thành, vì đại cuộc chung nhau
Muôn sợ dây, luôn gắn liền thành một
Dời núi cao, và lấp cả sông sâu
————–
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–