Ý TRỜI-1

Ý TRỜI

Ý Trời ban phúc Việt Nam
Mới ban Văn Hóa Cha Ông sáng ngời
Cội Nguồn tươi đẹp vô cùng
Vườn xuân Văn Hóa lẫy lừng trời mây
Con đường hòa hợp chúng dân
Tương lai rộng mở thênh thang cơ đồ
Đáng thương cho kẻ trí mù
Mới không thấy được mặt trời sáng soi
Đáng thương cho kẻ lầm mê
Lạc vào ảo mộng, cuồng quay, quay cuồng
Chạy theo cảnh giới xô bồ
Không phân phải trái, khác gì thiêu thân
Cội Nguồn Văn Hóa thậm thâm
Ý Trời Thiên Ý biết bao đẹp lành
Càn khôn vũ trụ xoay vần
Làm cho thế giới hoàn cầu Văn Minh
Tinh Thần đạt đến đỉnh cao
Cùng nhau siêu thoát cùng nhau về trời
Chỉ người tâm địa sáng ngời
Mới nhìn thấy được Ý Trời huyền cơ
Trời cho đất nước Việt Nam
Mới đem Văn Hóa Cha Ông trao truyền
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s