GIÚP NHAU VƯỢT KHỔ

Hãy yêu thương, cùng dắt nhau vượt khổ
Cảnh thế thời, lắm cạm bẫy chông gai
Dù mai đây, mỗi người đi mỗi ngã
Nhưng nghĩa tình, luôn gắn chặc không phai
Nơi trần thế, có mấy ai suôn sẻ
Cảnh vô thường, biển đổi những họa tai
Nhờ vì nhau, mà vượt qua cảnh khổ
Nhờ vì nhau, mà đi đến tương lai
Hãy yêu thương, luôn vì nhau giúp đở
Thoát khốn cùng, qua những lúc khó khăn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-