GIÚP NHAU VƯỢT KHỔ-1

GIÚP NHAU VƯỢT KHỔ

Hãy yêu thương, cùng dắt nhau vượt khổ
Cảnh thế thời, lắm cạm bẫy chông gai
Dù mai đây, mỗi người đi mỗi ngã
Nhưng nghĩa tình, luôn gắn chặc không phai
Nơi trần thế, có mấy ai suôn sẻ
Cảnh vô thường, biển đổi những họa tai
Nhờ vì nhau, mà vượt qua cảnh khổ
Nhờ vì nhau, mà đi đến tương lai
Hãy yêu thương, luôn vì nhau giúp đở
Thoát khốn cùng, qua những lúc khó khăn
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s