QUAY ĐẦU

Một bước đường sa ngã
Khổ mãi khổ dài dài
Cuộc đời luôn điêu đứng
Lắm cảnh nhiều họa tai
Hãy về Nguồn tắm mát
Trong dòng suối thiên thai
An vui niềm hạnh phúc
Không còn cảnh khổ sai
Lạc Nguồn lạc Cội Ông Cha
Rơi vào nô lệ hết mong yên bình
Sa ngã lạc Cội lạc Nguồn
Hết mong trở lại thiên đàng quê tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–