QUAY ĐẦU

QUAY ĐẦU

Một bước đường sa ngã
Khổ mãi khổ dài dài
Cuộc đời luôn điêu đứng
Lắm cảnh nhiều họa tai
Hãy về Nguồn tắm mát
Trong dòng suối thiên thai
An vui niềm hạnh phúc
Không còn cảnh khổ sai
Lạc Nguồn lạc Cội Ông Cha
Rơi vào nô lệ hết mong yên bình
Sa ngã lạc Cội lạc Nguồn
Hết mong trở lại thiên đàng quê tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s