DÂNG LÊN QUỐC TỔ

Lòng thành kính, đồng dâng lên Quốc Tổ
Khắp toàn dân, luôn nhớ mãi công ơn
Công cứu khổ, công dựng non trời bể
Công dắt dìu, công dạy bảo chúng dân
Những lời dạy, như cam lồ tuôn chảy
Làm cho đời, trổi dậy cảnh mùa xuân
Chúng con nguyện, theo lời bày chỉ vẽ
Trên đôi vai, thề gánh vác nước non
Đã kế thừa, thời chủ quyền giữ vững
Mãi trường tồn tổ quốc với giang san
Lòng thành kính, kính dâng lên Quốc Tổ
Với chút công, nhỏ mọn của chúng con
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–