CHA ÔNG CON ĐƯỜNG

Bao năm lạc Cội lạc Nguồn
Nẻo trần muôn nẻo gập ghềnh lao đao
Bổng nhiên cho đến một hôm
Tôi nhìn thấy đạo hào quang sáng ngời
Lòng tôi cảm thấy vui mừng
Phải chăng Nguồn Cội ra đời rồi chăng
Lòng tôi vui sướng vô biên
Việt Nam hết khổ tự do yên bình
Việt Nam đã có con đường
Cội Nguồn, Nguồn Cội đẹp lành biết bao
Gian nan khốn khổ gian nan
Không còn, vì đã có Cha Ông con đường
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–