CHA ÔNG CON ĐƯỜNG

CHA ÔNG CON ĐƯỜNG

Bao năm lạc Cội lạc Nguồn
Nẻo trần muôn nẻo gập ghềnh lao đao
Bổng nhiên cho đến một hôm
Tôi nhìn thấy đạo hào quang sáng ngời
Lòng tôi cảm thấy vui mừng
Phải chăng Nguồn Cội ra đời rồi chăng
Lòng tôi vui sướng vô biên
Việt Nam hết khổ tự do yên bình
Việt Nam đã có con đường
Cội Nguồn, Nguồn Cội đẹp lành biết bao
Gian nan khốn khổ gian nan
Không còn, vì đã có Cha Ông con đường
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s