CHIẾC BÓNG

Anh linh truyền thống Cha Ông
Có non Văn Hóa có sông Cội Nguồn
Có nền Quốc Đạo đẹp lành
Tình đời nghĩa đạo vạn nhành hoa xuân
Đồng Bào một bọc Âu Cơ
An em một Cội nước non biển trời
Lung lay hoa lá hỏi dồn
Nắng hồng trải khắp, nắng tìm kiếm ai ?
Phải chẳng chiếc bóng theo chân
Hùng Vương Quốc Tổ tối cao con Trời
Chiếc bóng về Cội về Nguồn
Tiên Rồng nòi giống lẫy lừng uy linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–